Celiakiförbundet

Förbundsstämma 2021

Kallelse till förbundsstämma 8 maj 2021

Anmälningsformulär

Motion 1

Motion 2

Handlingar till förbundsstämman 8 maj 2021

Arbetsformer vid digital stämma

Ramprogram, dagordning, ombudsantal

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Årsredovisning och Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och Revisionsberättelse 2020

Arvodesförslag (uppdaterad 21-04-19)

Förbundsstyrelsens förslag medlemsavgifter till förbund och föreningar

Förbundsstyrelsens yttranden över motioner (uppdaterad 21-04-14)

Förbundsstyrelsens förslag 1-4

Bolagsordning (uppdaterad 21-04-19)

Budget 2021 information

Förslag till finansieringsplan för 2022-2023

Förslag till inriktningsplan för 2022-23

Valberedningens förslag 2021__ (uppdaterad 21-04-29)

Valberedningsintruktion(uppdaterad 21-04-19)

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämman hålls vartannat år före sista maj. Nästa stämma är 8 maj 2021. Den kommer att hållas digitalt.

Kallelsen till stämman skickades ut via mejl den 1 mars 2021.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]

 

INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

Förbundsstämma 2019

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016