Celiakiförbundet

Förbundsstämma 2021

Kallelse till förbundsstämma 8 maj 2021

Anmälningsformulär

Motion 1

Motion 2

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämman hålls vartannat år före sista maj. Nästa stämma är 8 maj 2021. Den kommer att hållas digitalt.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]

 

INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

Förbundsstämma 2019

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016