Nya nationella rekommendationer för specialkost

Kost & Näring, en branschförening inom fackförbundet Ledarna, har i dagarna publicerat nya nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.

Svenska Celiakiförbundet har under arbetet med de nya rekommendationerna bistått med synpunkter och kommentarer på de områden vi anser berör våra medlemmar. Vi är väldigt glada att Kost & Näring lyssnat till många av de synpunkter vi framfört gällande specialkost för barn med celiaki.

En av de synpunkter vi framfört har varit att barn med celiaki har en kronisk sjukdom och att det därför är orimligt att de ska behöva besöka läkare regelbundet för att få nytt måltidsintyg att lämna till skolan.

Sjukdomen är livslång, och behovet av en strikt glutenfri diet kommer inte att förändras över tid. I de nya rekommendationerna har Kost & Näring därför valt att rekommendera ett undantag från förnyade läkarintyg för barn med celiaki.

Det bör alltså framöver räcka med ett läkarintyg som visar på celiaki, och som utfärdades vid diagnostillfället.

Du hittar Rekommendationerna i sin helhet hos Kost & Hälsa.


Innan celiakidiagnosen är helt färdig

Det är viktigt att barn som är under utredning för celiaki inte ändrar sina matvanor vare sig hemma eller i skolan/förskolan förrän diagnosen är klar.

Att utesluta gluten ur kosten innan blodprov och eventuell biopsi är tagna och analyserade kan innebära att diagnosförfarandet måste göras om, och att gluten måste återintroduceras i kosten. Läs mer om hur diagnos ställs på denna sida.