Nyheter till er tjänst

Nytt på celiaki.se är att vi via vår omvärldsbevakning nu länkar till nyheter i andra medier som kan beröra våra medlemmarnas intressen.

Omvärldsbevakningen hittar du på startsidan, mitt emellan kalendern och Facebook.

Det här är nyheter som Svenska Celiakiförbundet delar vidare. Ansvaret för nyheten ligger på respektive mediums ansvarige utgivare. 

Omvärldsbevakning. Det här är nyheter som Svenska Celiakiförbundet delar vidare. Ansvaret för nyheten ligger på respektive mediums ansvarige utgivare