Idag, den 16 maj, på internationella celiakidagen,

har Svenska Celiakiförbundet valt att låta översätta och publicera en hälsning från vår europeiska paraplyorganisation Association of European Coeliac Societies (AOECS). Glad Celiakidag alla celiakister!

 


För att öka förståelsen för och kunskapen om celiaki uppmanar vi alla att samlas kring Internationella celiakidagen, lördag den 16 maj 2020

Man uppskattar att upp till två personer av 100 i Europa har celiaki – en autoimmun sjukdom orsakad av en reaktion på gluten, som är ett protein i vete, korn och råg. Man kan alltså anta att över sju miljoner människor runt om i Europa lider av celiaki, men av dem har för närvarande bara ungefär 25 % fått diagnosen ställd av läkare. Andelen diagnostiserade skiljer sig dock åt från land till land

Celiaki kan ge olika symptom, från milda till mycket allvarliga, till exempel: svullen mage, diarré, illamående, gaser i magen, förstoppning, trötthet, blåsor i munnen, plötslig eller oväntad viktnedgång samt blodbrist. Den enda behandlingen är att äta helt glutenfri mat resten av livet. Obehandlad celiaki kan medföra en rad allvarliga komplikationer senare i livet, till exempel blodbrist, benskörhet, infertilitet, samt neurologiska tillstånd som gluteninducerad ataxi och neuropati. Det finns också ökad risk för cancer i tunntarmen och lymfom i magtarmkanalen, även om det är sällsynt.

Celiaki kan drabba både män och kvinnor, i alla åldrar, i alla länder. Det som är gemensamt för alla medlemmar i AOECS är behandlingen: Celiakipatienter måste hålla sig till en strikt glutenfri kost.

Association of European Coeliac Societies (AOECS) grundades 1988 och är en oberoende, ideell paraplyorganisation för de nationella celiakiförbunden. För närvarande har den europeiska organisationen 36 medlemmar från Europa, samt associerade medlemmar från Israel, USA och Jordanien, som alla representerar patienter med celiaki och relaterade sjukdomar. Medlemskap i ett nationellt celiakiförbund har en direkt påverkan på hur man som celiakipatient mår – bland annat genom råd och information, evenemang, tillgång till säker mat och forskning. Alla bidrar de till att öka medvetenheten om celiaki hos allmänheten och i vården.

Oavsett var man bor är utmaningarna desamma:

  • Hur får man så snabbt som möjligt rätt diagnos?
  • Hur får man tag i säker, glutenfri mat i butiker och när man äter ute?
  • Hur ser man till att barn och äldre får säker, glutenfri mat med rätt näringsvärde i skolor och på äldreboenden?
  • Hur kan celiakipatienter ges bättre psykiskt och ekonomiskt stöd?
  • Hur ökar man medvetenheten om celiaki och om hur det är att leva med sjukdomen?

Internationella celiakidagen äger rum lördagen den 16 maj 2020. Dagen är ett tillfälle att gemensamt i sociala medier synliggöra livet med celiaki genom att använda hashtaggarna #coeliacunited eller #celiacunited.

“Den internationella gemenskapen för alla med celiaki är viktigare än någonsin. Den utgörs av en världsomspännande grupp människor med ett gemensamt mål. Tillsammans ökar vi medvetenheten. Tillsammans blir vi starkare! Vi vill uppmana alla med celiaki att ansluta sig till sina nationella celiakiförbund och stötta deras aktiviteter. Det är de som gör så att vår röst blir hörd av myndigheter, livsmedelsproducenter, butiker, restauranger och vården. Genom att arbeta tillsammans med dem kan vi åstadkomma verklig förändring som gynnar vår intressegemenskap.” – Tunde Koltai, ordförande för AOECS.

Ta hand om er och håll ihop, hälsar alla vi på AOECS

Kontakta styrelsen för AOECS om du vill ha mer information: [email protected]