Regionernas stöd till barnfamiljer skiftar.

TEXT JENNY RYLTENIUS

Enligt lag* har barn med celiaki upp till 16 års ålder rätt till reducering av kostnaderna för inköp av glutenfria livsmedel. Denna förmån kallas livsmedelsanvisning. Det tycks nu ha startat en trend bland regionerna att överge systemet med glutenfria livsmedel på recept. Några har i stället valt att betala ut en årlig engångssumma, ett så kallat kontantbidrag. Sist ut med att haka på trenden var Region Västra Götaland. Storleken på summan varierar mellan 60 kr till 200 kr i månaden beroende på barnets ålder.

– Det är möjligt att kontantbidrag i stället för livsmedelsanvisning är en bra lösning men då får inte värdet på subventionen minska, säger Magnus Filipsson, Celiakiförbundets generalsekreterare.
Och det är just så fallet tycks vara. År 2009 uppgav Försäkringskassan i en dom att värdet på livsmedelsanvisningen var 3 600 kronor per år och barn. Räknas detta upp enligt index landar det i år på 4 537 kronor. Långt ifrån de 2 400 kronor som – i bästa fall – betalas ut i Västra Götaland.

Andra exempel på försämringar är regioner som försöker minska utbudet på de glutenfria livsmedel som får skrivas ut. Något Region Stockholm gjorde förra året. Där gjorde man dessutom om reglerna för hur ofta recepten måste hämtas ut vilket ledde till att egenavgifterna blev 1 400 kr per år.
Efter påtryckningar från Celiakiföreningen i Stockholms län och Svenska Celiakiförbundet ändrade sig regionen och gick tillbaka till det gamla systemet där de årliga egenavgifterna ligger på     480 kr.
– Subventionerna till barn med celiaki är en viktig fråga för förbundet och vi gör nu en kartläggning av hur det ser ut i landets olika regioner, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman på Celiakiförbundet.

*I 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., och i tillämpliga föreskrifter och förordningar.
**Dom från Regeringsrätten, målnummer: 235-06, meddelad den 27 april 2009.

Här kan du läsa om när Celiakiföreningen i Stockholm lyckades ändra regionens beslut.