Region Stockholm backar efter Svenska Celiakiförbundets kritik

Efter att Svenska Celiakiförbundet kritiserat Region Stockholms beslut att tredubbla egenavgiften för glutenfria ersättningsprodukter på recept backar nu regionen och sänker avgiften.

– Vi är oerhört nöjda med att förbundet har drivit på så att regionen nu sänkt avgiften. Men vi har bara kommit halvvägs, det är fortfarande sämre nu än tidigare, säger Hans Glifberg, ordförande i Celiakiföreningen i Stockholm.

När regionen nu viker sig för Svenska Celiakiförbundets påtryckningar kvarstår bland annat problemet att regionen valt att rejält minska ner på listan över förskrivningsbara produkter. Det blir då svårare att hitta produkter som passar det enskilda sjuka barnet, och kostnaden landar istället på föräldrarna som själva måste betala för sjukdomsbehandlingen.

Ett annat, och större problem, är att alla barn inte omfattas av den nya subventionen. Livsmedelsanvisningen riktar sig till barn under 16 år, vilket i och med att Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 bör uppdateras till 18 år. Men flera regioner har redan valt att ge en subvention till barn mellan 16 och 18 år, något Region Stockholm alltså valt att inte göra.

– Det ska inte vara dyrare att drabbas av celiaki än av andra sjukdomar, och det ska definitivt inte förekomma någon systematisk negativ särbehandling av sjuka barn, oavsett om de är 6 eller 16 år gamla, menar Bengt Fasth, förbundsordförande i Svenska Celiakiförbundet.

Celiakiföreningen i Stockholm, liksom Svenska Celiakiförbundet arbetar nu för att regionen ska utöka listan med fler produkter för att säkerställa att alla barn med celiaki inom regionens ansvarsområde får en likvärdig hjälp, och att alla barn, även de mellan 16 och 18, ska omfattas av subventionen.

 

Kontaktpersoner:

Hans Glifberg, ordförande i Celiakiföreningen i Stockholm, [email protected], 070-524 56 68,

Linus Engqvist Richert, ombudsman, [email protected], 072-888 66 58.

Länkar

Läs mer om förbundets kritik i den tidigare nyheten