Lär dig mer om celiaki och gluten: Se föredrag

På nätet cirkulerar många ”sanningar” och olika uppgifter om glutenintolerans och glutenfritt. Men vad är egentligen sant? Vilka påståenden finns det vetenskapliga fakta bakom?

Nu har du chansen att lära dig mer om celiaki och gluten, utan att behöva undra vad eller vem som är källan till uppgifterna. Vi har filmat föreläsningar och seminarier som nu finns tillgängliga på vår hemsida.

Här hittar du senaste fakta om celiaki och gluten – direkt från landets främsta läkare och forskare i  i ämnet. Ämnesrubrikerna lyder bland annat ”Hur mycket gluten tål man?” och ”Hur farligt är celiaki?”.

Se de populärvetenskapliga föreläsningarna och lär dig mer om celiaki och gluten här