Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. Förra året delades totalt drygt 500 000 kr ut till tre olika forskningsprojekt.

För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer ansökningarna om forskningsbidrag.

För mer information och ansökan. Sista ansökningsdag 1 mars 2018.