Ansök om bidrag eller subvention från din region

Glutenfri mat är dyrt

Det har alltid varit dyrt med glutenfria speciallivsmedel, och är det än idag. Glutenfria alternativ kan kosta flera hundra procent mer än motsvarande produkter som innehåller gluten.

Enligt lag ska regionerna förskriva glutenfria speciallivsmedel till alla barn under 16 år, men sedan några år tillbaka har flera regioner börjat tänja på, eller helt enkelt bryta mot de regler som finns. Men samtliga regioner erbjuder trots allt i dagsläget någon form av ekonomiskt stöd till barn under 16 år med celiaki. Läs mer om hur subventionen kan se ut, och vad Svenska Celiakiförbundet tycker om det.

Ansök om bidrag i din region

Ansök om det stöd som just din region erbjuder, så snart du kan. Kontakta först och främst den dietist du brukar ha kontakt med för ditt barn. OM du inte har regelbunden kontakt med dietist, googla på exempelvis gluten, celiaki, bidrag, subvention och din regions namn, eller ring regionens växel för mer information.

Här kan du läsa mer om merkostnadsersättning: www.celiaki.se/leva-med-celiaki/merkostnadsersattning.

Livsmedelsanvisningen kommer kanske att förändras

I november 2023 presenterades en utredning för Socialministern som föreslår att livsmedelsanvisningen ska förändras kraftigt. Den föreslagna förändringen innebär att egenavgiften flerdubblas, och att utbudet som i dagsläget ska omfatta ett stort antal produkter och produktkategorier ska överlåtas till varje enskild region att själv besluta om. Som framgår tidigare i denna text finns risken att det innebär att utbudet både begränsas och försämras kraftigt.

Läs mer om utredningens förslag och vad svenska Celiakiförbundets ombudsman gör för analys.