Fler och fler besöker celiaki.se

När vi summerar 2016 så kan vi glädjande nog konstatera att antalet besökare på vår hemsida celiaki.se ökar kraftigt.

Webbplatsen är vår viktigaste kanal för kunskaps- och informationsförmedling gentemot allmänhet och medier. Hemsidan fortsätter den dramatiska ökning av besökare som den haft de senaste åren – antalet besök har ökat med mer än 30 procent jämfört med det föregående året.  Det är tydligt att vår hemsida fyller en viktig funktion som informations- och kunskapsförmedlare.

Under 2016 har celiaki.se haft drygt 406 000 besök från 296 000 unika användare. Det betyder alltså att under en genomsnittlig månad 2016 har upp emot 25 000 personer besökt förbundets webbplats.

Under året har vi bland annat satsat på video, och via vår YouTube-kanal kan vi nu erbjuda våra besökare att se föreläsningar med ledande experter om celiaki och glutenfri kost.

För unga personer i Sverige är internet sedan flera år den viktigaste informationskällan. Från och med 2016 gäller detta i genomsnitt även för äldre personer. När svenskarna rankar sina informationskällor på en femgradig skala får internet högst medelvärde; 3,7, att jämföra med 3,5 för tv, 3,2 för dagstidningar och 3,1 för radio. (Källa: Den årliga studien ”Svenskarna och internet 2016”, www.soi2016.se.)