Den här sidan uppdateras löpande fram tills dess att Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma 2018 äger rum den 5-6 maj på Hotell Scandic Alvik i Bromma utanför Stockholm.

Stämmoprotokoll 2018

Program (ersätter programmet i Övriga stämmohandlingar)
Nomineringar och valberedningens förslag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017
Motioner och förbundsstyrelsens förslag 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Övriga stämmohandlingar
Verksamhetsplan och budget
Kallelse (skickad via mejl 2017-10-19)

Mer information för förtroendevalda