förbundsstämma

 

Förbundsstämma 2016  ägde rum på Marstrands havshotell, 23 och 24 april 2016.

Protokoll förbundsstämma 2016

Stämmohandlingar 2016

Ombudslista

Kallelse förbundsstämma – Wordformat
Kallelse förbundsstämma – pdf-format

För kompletteringar till anmälan, maila [email protected].

Presentationer av valberedningens nominerade

Information om ordförandes avgång 15 januari 2016

Nomineringar som inkommit till valberedningen 2016

Motion 1 Utbildning


Läs mer om hur det är att vara förtroendevald i Svenska Celiakiförbundet här 

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]


INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

2019

2018

2017


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.