förbundsstämman

Förbundsstämman 2017 ägde rum på Hotell Scandic Klara i Stockholm, 13 och 14 maj.

Protokoll förbundsstämman 2017

Stämmohandlingar 2017

Förbundssstyrelsens stadgeförslag samt förslag till normalstadgar

Kallelse förbundsstämma 2017

Presentationer av valberedningens nominerade

Nomineringar som inkommit till valberedningen senast 1 februari 2017

Motioner

Anmälan 

 


Läs mer om hur det är att vara förtroendevald i Svenska Celiakiförbundet här 


Förbundsstämman-förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämma skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]


INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

2019

2018

2016


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundsstämman och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.