Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2010 beviljat anslag till tre forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Olof Sandström
Olof Sandström blev beviljad 75.000 kr för sin forskning ”nya immunologiska markörer för bättre diagnostik och uppföljning av celiaki”.

Daniel Agardh
Daniel Agardh blev beviljad 75.000 kr för sin forskning ”CiPiS – Celiaki Prediction i Skåne (Lu 621-03).

Anna Rosén
Anna Rosén blev beviljad 50.000 kr för en uppföljningsstudie om barn med screeningupptäckt celiaki.