Tillsammans hjälper vi forskningen framåt!

Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till forskning om celiaki. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva forskningen om celiaki framåt.

Ge gåva via bankgiro 900-2460 eller swisha till 123 900 2460

Om du har frågor, vänligen kontakta oss: info(@)celiaki.se , 0734-216 888


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor genom att klicka på loggorna nedan.