Julhälsning och tillbakablick från 2023

Så har då ytterligare ett år passerat och det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Förbundet har fått en hel del synlighet i media under året, vi har svarat på remisser, skrivit debattartiklar och deltagit i debatter av olika slag.

Flera uppmärksammade händelser

En viktig aktivitet var att vi lanserade Anmälmaten.nu. När fler anmälningar om felaktigheter blir synliga så får vi tydliga underlag som kan göra att vi får svart på vitt om hur dålig kunskap det finns ute på restauranger, cafeér och inom offentliga måltider.

Arbetet med att bevaka utvecklingen kring alternativa förpackningsmaterial har också varit en viktig fråga som fått medialt genomslag.

Ett ämne som berörde i våras var frågan om celiakisters möjlighet till att kunna göra lumpen och bli anställda inom Försvarsmakten. Ämnet togs upp i flera svenska medier och vår Ombudsman Linus deltog i en livedebatt i P1 Morgon med Försvarsmaktens chefläkare Markus Karumo.

Under året har de två mässorna Det goda livet i Malmö och Mat för livet i Stockholm genomförts med bravur. Att mässorna är viktiga för våra medlemmar visar inte minst mässan i Stockholm på som nästa år firar med sin 30:e mässa.

Förbundsstyrelsen har under året haft fokus på medlemsutveckling och lagt ljus på nyrekrytering, ekonomi, ökad medlemsnytta och att få igång ett tydligare arbete med att samordna centrala och lokala aktiviteter, arbeten som vi kommer fortsätta med in i 2024. Det är tillsammans som förbund vi kommer utvecklas och då krävs såväl centrala men framför allt lokala aktiviteter som samkörs och tar hjälp och stöd i varandra.

Områden att fokusera på

Under 2024 vill vi fokusera på dietistkontakter, webinarier, lokala aktiviteter och fortsatt påverkansarbete. Men först skall vi ta lite ledigt över jul och nyår för att ladda batterierna lite och umgås med nära och kära.

Vi vill passa på att tacka er alla för året som gått och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Magnus Filipsson, Generalsekreterare

Madeleine Hedberg, Förbundsordförande

 

Förbundskansliet är stängt  t.o.m. 7 januari. 

Har du frågor gällande medlemskap och avgifter hittar du svar på frågor här.

Önskar du få svar på kostrelaterade frågor hittar du tidigare ställda frågor här.