Celiakiförbundet

Årsmöte Celiakiföreningen Stockholms län

Händelsen äger rum: 2023-03-07

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE med Celiakiföreningen i Stockholms län 2023   

När: Tisdagen den 7 mars 2023, kl 17:30 – 19.00 

Plats:  Restaurang Santa Salsa, Frihamnsgatan 26A, 115 56 Stockholm  

Anmälan: https://forms.office.com/e/vnPads3dpk   

Vi träffas på Santa Salsa som är en helt glutenfri restaurang med smaker från Latinamerika där vi börjar med att bjuda på två Arepas (fyllt majsbröd) var +alkoholfri dryck.   

Meddela oss senast fredagen den 24 februari 2023 om du vill delta. Anmälan görs via detta formulär 

OBS! Du måste vara medlem för att få närvara på årsmötet. Om du är osäker på om du är medlem eller ej, titta på ditt medlemskort i medlemsappen Cardskipper vilket giltighetsdatum ditt medlemskap har, eller skriv ett mejl till [email protected] 

Årsmöteshandlingar  

Inbjudan  

Inbjudan sker via e-post och här i kalendern.

Dagordning Årsmöte 2023. 

Förslag till dagordning 

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av årsmötesfunktionärer
 1. Ordförande
 2. Sekreterare
 3. Två protokolljusterare tillika rösträknare
 • 3 Fastställande av röstlängd
 • 4 Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
 • 5 Godkännande av dagordning
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
 • 11 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.
 • 12 Behandling av motioner
 • 13 Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
 • 14 Fastställande av verksamhetsplan
 • 15 Fastställande av budget
 • 16 Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång

Se valberedningens förslag

 • 17 Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år)
 • 18 Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte
 • 19 Eventuella övriga val
 • 20 Övriga frågor
 • 21 Årsmötets avslutande

 

 

Hjärtligt välkommen önskar vi i styrelsen! 

Stockholm 2023-01-30
Hans Glifberg, Katarina Verbeet, Ulrika Magnusson, Sanna Karlberg

Ordförande    Kassör               Sekreterare          Ledamot

Nominering till styrelsen:

Enbart medlemmar har rätt att nominera och valbar är varje fysisk medlem. Nomineringar till styrelsen ska vara oss tillhanda senast den 1 februari via mail [email protected] . Den som nomineras ska vara tillfrågad och ska ha accepterat att bli nominerad.

Motioner: Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast den 1 februari.
Såhär skriver du en motion: www.celiaki.se/motion-och-nominering/