Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma ägde rum på Marstrands havshotell, 23 och 24 april 2016.

Protokoll förbundsstämma 2016

Stämmohandlingar 2016

Ombudslista

Kallelse förbundsstämma – Wordformat
Kallelse förbundsstämma – pdf-format

För kompletteringar till anmälan, maila [email protected]

Presentationer av valberedningens nominerade

Information om ordförandes avgång 15 januari 2016

Nomineringar som inkommit till valberedningen 2016

Motion 1 Utbildning