Livsmedelsanvisning för barn

Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av subventionerade glutenfria specialprodukter genom en så kallad livsmedelsanvisning. Livsmedelsanvisning fungerar ungefär som när du får ett vanligt recept utskrivet. Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Du får sedan de glutenfria livsmedlen genom apoteket till ett billigare pris. Du får hämta ut produkter för högst 90 dagar åt gången, och betalar en egenavgift på 120 kronor varje gång.

Merkostnadsersättning för unga och vuxna

Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och bostadsorten blir avgörande för om något ekonomiskt stöd så kallad merkostnadsersättning utgår. I många län utgår ingen merkostnadsersättning alls. I några län finns olika former av subventioner eller bidrag – dessa ser olika ut i storlek och gäller olika åldersgrupper beroende på var du bor.

Kontakta ditt landsting för att få veta vilka regler som gäller där du bor.
En dietist som arbetar för landstinget ska känna till om du eventuellt kan ha rätt till någon ersättning eller subvention.

Konsumentverket

Myndigheten gör merkostnadsuträkningar på hur mycket mer ett hushåll beräknas betala för en glutenfri kost.
Konsumentverkets beräkningar

Besök gärna vårt produktregister för tips på glutenfria produkter. Registret hittar du här 

För en person med celiaki är maten, den glutenfria kosten, medicinen. Att äta en glutenfri kost är dyrt. Svenska Celiakiförbundet menar att alla personer med celiaki borde ha rätt till en merkostnadsersättning.

Rätt till merkostnadsersättning för alla med celiaki, oavsett ålder eller var man bor i landet, skulle kompensera för de extra kostnader som man har när man har celiaki och är tvungen att äta en glutenfri kost för att kunna vara frisk.

Har du fler frågor om livsmedelsanvisning och merkostnadsersättning får du gärna kontakta vår ombudsman via mejl [email protected]