Celiakiförbundet

Regions sammarbete

2017-09-16

Vi har ett regions samarbete med Dalarna, Gävleborg, Örebro och Värmland.

Vi kommer att ha regionsträff i Borlänge den 23 septeber.