Celiakifondens forskningsmedel för 2021 har nu tilldelats

Styrelsen för Celiakifonden har nu glädjen att offentliggöra vilka projekt som tilldelats medel från Celiakifonden 2021.

Celiakifonden delar ut forskningsmedel till följande projekt år 2021:

Anna Myleus tilldelas 150 000 kr för projektet Celiaki hos unga vuxna och deras perspektiv på behandling och uppföljning i primärvården – en kvalitativ studie.

Carin Andrén Aronsson tilldelas 150 000 kr för projektet Koststrategier för att förhindra celiaki. (fortsättning av ett projekt som finansierades 2020)

Celiakiarbetsgruppen inom Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) i Svenska Barnläkarföreningen, genom arbetsgruppens ordförande Olof Sandström, tilldelas 75 000 kr för att utveckla och implementera ett svenskt nationellt kvalitetsregister för barn med celiaki.

Till alla som inte fick medel till sitt projekt i årets utlysning önskar vi ändå god lycka med projekten, och välkomnar att söka igen nästa år.

Läs mer om Celiakifonden