Celiakiförbundet

Förbundsstämma 2018

förbundsstämma

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2018 stämmoprotokoll

Program (ersätter programmet i Övriga stämmohandlingar)
Nomineringar och valberedningens förslag
Årsredovisning och revisionsberättelse 2017
Motioner och förbundsstyrelsens förslag 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Övriga stämmohandlingar
Verksamhetsplan och budget
Kallelse (skickad via mejl 2017-10-19)

Mer information för förtroendevalda


Läs mer om hur det är att vara förtroendevald i Svenska Celiakiförbundet här 


Förbundsstämman-förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämma skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]


INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS FÖRBUNDSSTÄMMOR:

2019

2018

2016


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundsstämman och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.