Förskola förbjuds av Stockholm stad att baka med gluten

Flera brister rörande allergener på förskolan

Vid en kontroll från Stockholm stads livsmedelskontroll i slutet av januari upptäcktes flera brister rörande förvaring och hantering av allergener på en förskola i Stockholm, skriver Foodmonitor.se som bevakar livsmedelsindustrin.

Förbud mot att baka med gluten

På förskolan bakas det med gluteninnehållande mjöler, men det saknades rutiner för att säkerställa att ingen som inte tål det ska få i sig gluten. Kommunen bedömer att det finns risk för kontaminering och en hälsorisk för de barn som inte tål gluten och har därför utfärdat ett förbud för förskolan att baka med gluten.

Enligt Foodmonitor.se ska förskolebolagets huvudman nu utreda vad beslutet innebär för dem.

Bild: Shutterstock