Gör dig redo inför skolstart – informationsbroschyrer

Skolstart brukar ofta innebära nystart. Har du kanske precis fått reda på att du har celiaki? Börjar en ny skola, ny klass, fritids eller får nya lärare och annan personal. Barn med celiaki behöver vuxna omkring sig som kan hjälpa till med måltider och matlagningsaktiviteter. Vi vet att de flesta gör så gott de kan, men ändå kan det ibland bli fel och det råder fortfarande mycket osäkerhet kopplat till hantering och tillagning av glutenfri mat. Vi har flera olika informationsbroschyrer om celiaki och glutenfri kost som du enkelt kan ladda ner och dela ut. Här hittar du broschyrerna