Celiakiförbundet

Årsmöte 2021

Händelsen äger rum: 2021-03-14

Dags för Uppsala läns celiakiförenings årsmöte 2021.
14 mars klockan 13.00-15.00
Mötet kommer att ske digitalt i Microsofts Teams.
Sista anmälningsdag är den 28 februari.
För mer information klicka på länken nedan.
Inbjudan till årsmöte 2021

Varmt välkomna!

Dokument att ta del av inför årsmötet:

Förvaltningsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Celiaki Balansrapport
 Resultatrapport
Budget 2021
Revisionsberättelse
Förslag till dagordning till årsmöte 2021
Förslag till dagordning till konstitueringsmötet
Verksamhetsplan 2021