Celiakiförbundet

Uppsala län

Uppsala län

Fler kontaktuppgifter Uppsala län

För information, kontakta oss på [email protected]

eller på telefon 018-56 09 00. (HSO vxl)

Styrelsen i Uppsala län 2017

Margareta Mörck, Ordförande, Facebook

Anna Karin Lindroos, Kassör

Monika Pearson, Sekreterare

Medlemsbladet: Emelie Thörngren

Omvärldsbevakning: Sabina Fontana och Erik Hansson

Medlemsregistret: Mariia Rönström och Anna Karin Lindroos,

Information, Marknadsföring:

Emelie Thörngren och MariiaRönström

Suppleant: Karin Fernström

Valberedare, Vakant

Kontaktombud

Enköping: (Facebook.com/Glutenintolerantaienkoping)

Heby: Ragnar Ryd

Håbo/Bålsta: Kersti Östberg-Klasson

Knivsta: Helena Wallster, Facebook.com/celiakiknivsta

Tierp: Vakant

Uppsala: Margareta Mörck

Älvkarleby/Skutskär: Vakant

Östhammar: Vakant

Du når samtliga förtroendevalda och kontaktombud via:

Celiakiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Tel: 018-56 09 00 (vx)

E-post: [email protected]

« Tillbaka