Celiakiförbundet

Uppsala län

Uppsala län

Fler kontaktuppgifter Uppsala län

För information, kontakta oss på [email protected]

eller på telefon 018-56 09 00. (HSO vxl)

Styrelsen i Uppsala län 2018

Margareta Mörck, ordförande

Anna Karin Lindroos, kassör

Monika Pearson, sekreterare

Sabina Fontana, produktansvarig

Emelie Thörngren, medlemsbladet

Erik Hansson, omvärld & analys

Mariia Rönström och Anna Karin Lindroos, medlemsregistret

Emelie Thörngren och MariiaRönström, kommunikation

Karin Fernström, suppleant

Valberedare, Vakant

Du når samtliga förtroendevalda via:

Celiakiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Tel: 018-56 09 00 (vx)

E-post: [email protected]

« Tillbaka