Celiakiförbundet

Uppsala län

Uppsala län

Kontaktuppgifter Uppsala län

För information, kontakta oss på [email protected]

eller på telefon 073-24 353 24

Styrelsen i Uppsala län 2021

Fredrik Sjövall - Ordförande

Laila Eriksson - Kassör

Karin Fernström - Tf vice kassör

Lena Samuelsson - Sekreterare

Charlotta Wipemo - Vice sekreterare

Karin Fernström - Medlemsblad, medlemsregister,  webbsida

Susanna Lax - Suppleant

Valberedare - Monika Pearson och Lena Renström

Revisorer - Margareta Mörck och Anna Karin Lindroos

Du når samtliga förtroendevalda via:

Celiakiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Tel: 073-24 353 24

E-post: [email protected]

« Tillbaka