Celiakiförbundet

Uppsala län

Uppsala län

Fler kontaktuppgifter Uppsala län

För information, kontakta oss på [email protected]

eller på telefon 018-56 09 00. (HSO vxl)

Styrelsen i Uppsala län 2019

Mariia Rönström ordförande

Anna Karin Lindroos, kassör

Susanna Lax, sekreterare

Karin Fernström, medlemsblad, medlemsregister, vice kassör. webb

Lena Samuelsson, ledamot

Laila Ericsson, ledamot

Bernice Svahn, suppleant

Valberedare, Vakant

Du når samtliga förtroendevalda via:

Celiakiföreningen i Uppsala län

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

Tel: 018-56 09 00 (vx)

E-post: [email protected]

« Tillbaka