Celiakiförbundet

Årsmöte Celiakiföreningen Västerbotten

Händelsen äger rum: 2019-02-24

Vi hälsar medlemmar i Celiakföreningen Västerbotten välkomna till årsmöte i Linnean på Funtionsrätt Umeå (gamla HSo) kl 1400 söndagen den 24 feb

Vi kommer börja dagen med årsmöte sedan blir det en föreläsning och provsmakning med Choklad-jenny

Detta brev är till alla medlemmar i Celiakiföreningen i Västerbottens län, även barn. För omyndigt barn i Celiakiföreningen får en vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress nyttja rösträtten vid val och är även valbar till förtroendeuppdrag utan eget medlemskap. Därmed är föräldern välkommen i styrelsearbetet!
Valberedningens uppgift är att förbereda valen till nästa årsmöte. Då valberedning saknas får vi hjälpas åt att hitta personer till de vakanta platserna. Vi saknar 3 ledamöter i styrelsen och en valberedning som önskvärt borde bestå av 3 personer.
Vår styrelse står under Svenska Celiakiförbundets styrelse och är dess kontakt ”ute i landet”. Vårt område täcker Västerbottens län. Styrelsen har bland annat till uppgift att planera och genomföra lokala aktiviteter.

Använd din rätt att föreslå vilka du anser bör väljas till föreningens olika förtroendeuppdrag. Kom ihåg att den som du föreslår, ska ha tillfrågats först. Du kanske själv kan ta ett uppdrag? Lämna dina förslag till oss, senast den 30 januari. Ditt namn som förslagsgivare, stannar hos oss.
Anmäl dig gärna innan 18 februari via mejl till [email protected]

 

Årsmöteshandlingar 2019

Normalstadgar-för-celiakiförening