Celiakiförbundet

Årsmöte

2019-02-19

Välkommen på vårt årsmöte den 14 mars kl, 18:30 på Eriksborg   ing 25, anmäl er senast 7 mars till 0709503650

Dagordningen finns i utskicket