Celiakiförbundet

Nya styrelsen 2016

2016-02-15

Celiakiföreningen i Uppsala läns nya styrelse 2016

Ordinarie ledarmöter:

Ordförande: Ragnar Ryd

Kassör: Anna Karin Lindroos

Sekreterare: Monika Pearson

Barnaktiviteter: Annika Axvide

Medlemsbladet:  Kristina Bate Holmberg

Produktinformatör, mat för livet: Sabina Fontana

Webbansvarig:  Helena Wallster

Suppleanter:

Ledamot: Monica Svensson

Vice sekreterare: Kersti Östberg-Klasson

Vice kassör/medlemsregistret: Eva Åkerlöf

Vice ordförande: Margareta Mörck

Valbredare:

Madelene Eriksson

Revisorer:

Maud Sundqvist

Laila Eriksson

Marie Åsblom (suppleant)