Symtomen kan vara både fysiska och psykiska. Några exempel är: gasbildning, diarré, förstoppning, trötthet, hyperaktivitet och lågt blodvärde.

Läs mer om symtomen för celiaki