En celiakidiagnos ställs genom att en läkare undersöker patienten och att blodprov tas för att se om det finns höga nivåer antikroppar mot gluten. I vissa fall behövs även en gastroskopi göras.

 

Läs mer om hur diagnosen ställs