En celiakidiagnos ställs genom ett blodprov för att se om det finns antikroppar mot gluten. Om antikroppar finns görs en tunntarmsbiopsi.

 

Läs mer om hur diagnosen ställs