Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att glutenprotein startar en inflammation i tunntarmen som skadar slemhinnan. Det är alltså ingen allergi eller intolerans, även om det ofta felaktigt benämns glutenallergi eller glutenintolerans. Gluten finns i vete, råg och korn.


Läs mer om sjukdomen celiaki