Stöd forskningen om celiaki med en gåva till Celiakifonden

Celiakifonden, som drivs av Svenska Celiakiförbundet, delar varje år ut medel till svensk forskning om celiaki. Utlysning sker på internationella Celiakikidagen den 16 maj och ansökningarna granskas sedan av det vetenskapligt rådet. Det formella beslutet om anslag ur fonden fattas på hösten av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse.

Beviljade projekt kan till exempel handla om hur sjukdomen uppstår, behandlas eller förebyggs men också om celiakins psykiska och socioekonomiska konsekvenser.

Celiakifonden har ett 90-konto vilket innebär att den granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svenska Celiakiförbundet är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

 

Skänk din gåva till Celiakifonden på följande sätt:

QR-kod för Svenska Celiakiförbundets insamlingsfond Celiakifonden

 

  • Swish: Swisha via QR-koden ovan eller till nummer 123 900 24 60

  • Bankgiro: 900-2460

  • Minnes- och högtidsgåva: Läs mer här om hur du går tillväga.

 

www.celiakifonden.se