Svenska Celiakiförbundet anmäler Stockholm stad för bristande livsmedelskontroll

Svenska Celiakiförbundet har skickat in ett klagomål till Livsmedelsverket, ”Stockholm stad missköter den kommunala livsmedelskontrollen”.

Som konsument ska du kunna känna dig trygg med att mat som säljs i butik, eller på kaféer och restauranger ska vara säker. Du ska även vara trygg med maten när du skickar dina barn till förskolan och skolan. Och det är kommunerna som har i uppdrag att kontrollera och utföra tillsyn hos de som säljer och serverar mat för att säkerställa att de gör rätt, och följer lagen.

I november 2022 anmälde Svenska Celiakiförbundet företaget Picsmart.se, en sajt där man kan handla mat från flera olika butiker, till den kommunala livsmedelskontrollen i Stockholm stad. I anmälan framgick att för flera produkter fanns det allvarliga fel rörande ingrediensförteckningen där den ibland saknades helt, allergener var felaktigt utmärkta eller andra felaktigheter som bryter mot lagen.

Stockholm stad startade omedelbart en utredning och hade i december samtal med företrädare för Picsmart, som åtog sig att rätta till felen. Stockholm stad gjorde även en uppföljande kontroll i februari 2023 och bedömde då att alla fel var åtgärdade och avslutade ärendet.

– När vi i april tagit del av handlingarna besökte jag picsmart.se igen, gjorde samma koll som förra året, och exakt de fel vi anmält fanns ju kvar, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman och ansvarig för påverkansarbete på Svenska Celiakiförbundet.

Maten måste vara säker för alla, vid varje måltid. Därför valde vi att idag skicka in ett klagomål om Stockholm stad till Livsmedelsverket, som enligt Livsmedelslagen har möjlighet att återkalla uppdraget med livsmedelskontroll från kommuner som missköter sig. Vår förhoppning är att Livsmedelsverket gör en tillsyn och en bedömning om Stockholm stad behöver hjälp och stöd från Livsmedelsverket för att bättre kunna utföra sitt uppdrag.

Målet med anmälan till Livsmedelsverket är att företag som bryter mot livsmedelslagen och skapar allvarliga risker mot konsumenternas liv och hälsa, får hjälp och stöd att göra rätt, även i Stockholm stad.

 

Kontaktperson för denna nyhet:

Linus Engqvist Richert
Ombudsman & Ansvarig för påverkansarbete
072-888 66 58
[email protected]