Vi söker personer med celiaki (glutenintolerans) till en studie med ett läkemedel under utveckling mot sjukdomen

[Artikel i betalt samarbete med CTC Clinical Trial Consultants AB]

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, tolerans och effektivitet samt hur det tas upp, fördelas och bearbetas i kroppen. Genom att delta i studien är du med och driver forskningen framåt inom området.

Målgrupp: personer med celiaki (glutenintolerans)

Kriterier för att delta:

  • Vara mellan 18–70 år
  • Ha diagnostiserad celiaki.
  • Ha varit på glutenfri kost sedan minst ett halvår tillbaka.
  • Att vid två tillfällen under studien äta 2 kakor som innehåller tillsammans 6 g gluten
  • Ha ett BMI mellan 18–32 kg/m2
  • Ej ha någon sjukdom i magtarmkanalen
  • Ej ha annan autoimmun sjukdom (förutom i sköldkörteln)
  • Vara fullvaccinerad mot covid-19 (i enlighet med Folkhälsomyndigheten)
  • Fertila kvinnor behöver vara villig att använda preventivmedel under hela studiens gång

Så går studien till:

Studien består av totalt 13 besök på vår klinik i Uppsala inom en ca 10 veckors period. Studien är indelad i tre faser, en screeningperiod (3 besök, 1 tlf samtal), en behandlingsperiod (8 besök, 1 tlf samtal) och en uppföljningsperiod som består av två besök. Totalt kommer du att få två infusioner med läkemedlet eller placebo.

Ersättning: 16 000 kr innan skatt och måltidsavdrag, samt möjlighet till reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399,  maila [email protected] eller klicka på länken för att anmäla dig.

För att delta i studien behöver vi att du registrerar dig i vår databas som du kan göra via detta formulär: registrera dig i vår databas här

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

För mer information om studien och CTC Clinical Trial Consultants klicka här