Valberedningens förslag inför stämman 2017

Valberedningens motivering till styrelsens sammansättning:

Även i år har valberedningen bedömt styrelse kompetens och kommande styrelses behov. Vi har begärt två referenser för de nominerade och tagit del av kreditupplysningar. Valberedningens bedömning för att kunna bibehålla kontinuitet och kompetens är att följande förbundsstyrelse är den mest lämpade för det kommande året.

Förslaget på sammansättning blir då:
(Klicka på den blå länken för att läsa presentation.)

Ordförande:

Bengt Fasth                         nyval 1år

Ledamot:

Madeleine Hedberg            omval 2 år

Ryan Korsbakke                   omval 2 år

Claes Simonsson                  nyval 2 år

Jonas Gombrii                      1 år kvar

Margareta Elding Pontén   1 år kvar

Mekto Ganic                         1 år kvar

 

Övrigt nominerade:

Styrelsen:       Fannie Ek

Fannie Ek har inte tid att sitta i en länsorganisation men tror att tiden kan finnas för förbundsstyrelsen berättade hon till valberedningen när vi intervjuade henne.

Revisorer:

Auktoriserad: Johan Andersson, Grant Thornton                 nyval 1år
Förtroendevald: Carl Gustav Pettersson                                  nyval 1år

Revisorsuppleant:

Auktoriserad: Galina Hvorohh, Grant Thornton                   nyval 1 år
Förtroendevald: Anders Boman                                                omval 1 år

Stämmoordförande:              Ingemar Färm

Stämmosekreterare:             Carin Thurfjell