Celiakiförbundet

Utlysning av forskningsbidrag 2019

2019-06-18

Utlysning av forskningsbidrag 2019

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond, Celiakifonden, delar årligen ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. Förra året delades totalt drygt 300 000 kr ut till tre olika forskningsprojekt.

För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer ansökningarna om forskningsbidrag.

Läs mer om hur ansökan går till här