Celiakiförbundet

Tävlingsvillkor Mat för livet 2021

2021-11-01

Tävlingsvillkor: 

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn publiceras på www.matförlivet.se (samt eventuellt facebook och instagram matforlivet_sthlm) Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Celiakiföreningen i Stockholms län. Sandelsgatan 12, 134 51 Stockholm , [email protected]

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. För att vara med och tävla måste du svara på alla frågorna i dagens quiz som finns på www.matförlivet.se

5. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

6. Tävlingar arrangerade av Mat för livet pågår den mellan den 18-21 november 2021. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast kl. 23:59 motsvarande dagens tävlingsdag. Totalt 3 st vinnare/tävling kommer att utses och publiceras senast under vecka 47.

7. Vinnaren utses av juryn: styrelsen i Celiakiföreningen i Stockholm län. Juryn utser 3 st vinnare/tävling under tävlingsdagarna. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

8. Priset består av 1 matkasse/presentkort/vinnare till ett värde av mellan (300-500 kr) Varje vinnare får priset hemskickad till angiven adress. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via sin mail samt på hemsidan www.matförlivet.se. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

9. Styrelsemedlemmar i Celiakiföreningen i Stockholms län får inte delta i tävlingen.

10. Celiakiföreningen i Stockholms län tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Celiakiföreningen i Stockholm län tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

11. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Celiakiföreningen i Stockholms län. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Celiakiföreningen i Stockholms län får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Celiakiföreningen i Stockholms län normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

12. Celiakiföreningen i Stockholms län förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Celiakiföreningen i Stockholms län bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.