Celiakiföreningen i Gävleborg är för närvarande nedlagd.

 

Om du är intresserad av att vara med och starta upp föreningen igen, kontakta Svenska Celiakiförbundets kansli [email protected]